PMC de Bras,Ypenburg
Spreekuren PMC
Praktijkruimten
Locatie Ypenburg
Logopedie Lavoca
Logopedie voor jou
AFP kinderfysio
Fysiotherapie, MT
Hand-en polstherapie
Verloskundigen Avea
Mediation en Co
Sitemap

 

Mediation & Co 

Wat is mediation?

Bij mediation zetten beide partijen zich in om een geschil of kwestie tot een oplossing te brengen.

Dat kan een arbeidsconflict zijn, een burenruzie, een familiekwestie of een geschil over bijvoorbeeld de omgangsregeling met kinderen.

De mediator begeleidt het proces, is neutraal en onpartijdig.

Mediation gaat uit van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

 

Isabel Simons en Marina van de Plassche zijn gespecialiseerd in scheidingsbemiddeling en omgangsregeling.

 

Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling kan al beginnen wanneer een scheiding wordt overwogen. Als een partner wil scheiden kan de ander vaak niet anders dan het onvermijdelijke accepteren. De zgn. "scheidingsmelding"; de mededeling van een van de partners dat hij of zij de relatie, het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wil beëindigen, dwingt beide partners om een aantal zaken te regelen.

Dat is vaak moeilijk omdat er sprake is van emoties die hoog oplopen. Als praten hierover met elkaar heel moeilijk is kan een (familie)mediator worden ingeschakeld. Voorwaarde is dat beide partners de wil hebben om er samen uit te komen.

 

Kinderen

Kinderen verdienen extra aandacht omdat zij, wanneer hun ouders gaan scheiden, al hun zekerheden dreigen te verliezen.

Partners kunnen scheiden, maar blijven altijd ouder, door hun kinderen blijven ze met elkaar verbonden. Kinderen hebben het recht om loyaal te zijn met hun vader en hun moeder.

Ouders gezamenlijk hebben de verantwoordelijkheid om voor hun kinderen zaken goed te regelen en daarbij dienen ze ook nog oog te hebben voor de emoties van de kinderen. Ouders zelf willen gelukkig vaak niets liever dan hun kind(eren) zonder al te veel schade door hun scheidingsproces loodsen.

Des te moeilijker wanneer ouders zelf met allerlei heftige en vaak tegenstrijdige emoties kampen.

we weten allemaal dat het schadelijk is als kinderen voortdurend worden geconfronteerd met ouders die ruzie hebben en in sommige gevallen zelfs op voet van oorlog leven.

 

Scheidingsbemiddeling kan hulp bieden bij:

Het op gang brengen van de communicatie

Het verhelderen van  onderliggende belangen

Het zoeken naar gemeenschappelijke belangen

Het scheiden van de ex-partnerrol van die van de ouderrol

Het stimuleren van verantwoord voortgezet ouderschap in de toekomst

Het opstellen van een ouderschapsplan waarin o.a. afspraken met betrekking tot de zorgregeling worden vastgelegd.

Het toetsen van de haalbaarheid van het ouderschapsplan

 

Isabel Simons en Marina van de Plassche zijn beiden gecertificeerd mediator en voldoen aan de kwaliteitseisen van het NMI, het Nederlands Mediation Instituut.

Ze hebben beide jarenlange ervaring in het werkveld van de kinderbescherming.

Bereikbaarheid:

Telefonisch: 010-2021309 en 06-14377731

Email: simons.mediation@ziggo.nl

Paramedisch Centrum De Bras